Ing. Michal Krzyžanek

Trenér Kickboxu a MMA striking

"Člověk by měl ve svém životě vyzkoušet co nejvíc věcí, hlavně mimo svou komfortní zónu. To ho posouvá dál."

  • Certifikovaný trenér MMA 3. třídy
  • Pedagog volného času
  • Specializace na postojářské disciplíny (thaibox, MMA striking), sebeobrana, cvičení rodičů s dětmi, dechová cvičení

Osobní úspěchy

Videa a fotky